eMG1, en elastomerbælgtætning med overbevisende detaljer

Med eMG1 har EagleBurgmann videreudviklet elastomerbælgtætningen MG1, der har stået sin prøve i millioner af tilfælde. Talrige innovative detaljer tilbyder yderligere nytteværdi ved anvendelsen i praksis.

eMG1 tætner pumpeakslerne. Den opfylder kravene inden for den kemiske industri, cellestof- og papirindustrien samt levnedsmiddelindustrien på samme måde som vand- og spildevandsteknikkens, olieindustriens eller den petrokemiske industris krav.

Talrige materialekombinationer muliggør dette brede anvendelsesområde. Især det serieoptimerede glidemateriale eSic-Q7 bør fremhæves, et friktions- og slitageoptimeret siliciumkarbid med hydrodynamiske egenskaber. Langtidstests bekræfter op til 50% længere driftstider, udvidede nøddriftsegenskaber og en lavere energioptagelse end ved sammenlignelige materialer.

Minimized stick-slip effects

Den optimerede bælgkonstruktion med integreret skive af PEEK-PTFE sørger for en gennemgående centrering over hele trykanvendelsesområdet og forbedrer efterfølgningsadfærden ved aksiale akselbevægelser. Dette minimerer stick-slip-effekter og øger driftssikkerheden. Desuden giver bælgkonstruktionen en høj aksial bevægelighed, således at tætningen opfylder dens opgave pålideligt også ved akselforskydninger.

En væsentligt formindsket udvendig diameter af bælgstøtten gør det muligt at støtte tætningen direkte med en seegerring eller bruge væsentligt mindre afstandsringe. Desuden beskytter bælgens specielle design glideringen mod beskadigelse under monteringen.

Fully compatible with MG1

Installerede MG1-tætninger er helt kompatible med eMG1 og kan skiftes ud uden ekstra konstruktionsarbejde. På denne måde kan fordelene af denne nye generation af elastomerbælgtætninger udnyttes til enhver tid.

Til pumper med mere kompakte tætningsrum tilbyder EagleBurgmann elastomerbælgtætningen eMG. Den råder over de samme tekniske egenskaber som eMG1, men har en 20% mindre konstruktionslængde og åbner dermed nye perspektivet for konstruktionen af nye pumper.

Stay informed with Excellence in Practice